Homepuhdistuspalvelu

Olemme toteuttaneet laajoja sisätilojen homepuhdistus- ja irtaimiston evakuointiprojekteja. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy on alansa johtava homepuhdistuksia tuottava organisaatio pääkaupunkiseudulla. Olemme toteuttaneet laajoja sisätilojen homepuhdistus- ja irtaimiston evakuointiprojekteja.

Homepölysiivous toteutetaan vähintään hometalkoot.fi (TTL:n hyväksymä) menetelmän mukaisesti. Lisäksi käytössä kehittämämme puhdistusmenetelmät erillaisille materiaaleille, sekä tilaratkaisuille.

Nykyaikainen moderni puhdistuslinjasto on suunniteltu homeen turvalliseen poistoon. Pienetkään homepuhdistustyöt eivät ole meille vieraita

Työmme lähtökohtana on laatu, lopputulos ja aikataulujen pitäminen. Kun tilaat homepuhdistuksen meiltä, saat oikein toteutetun puhdistustyön.

Home, mikrobi, sieni, bakteeri, homemyrkky – toksiini, aineenvaihduntatuote; nämä kaikki on puhdistettava saneerauksen jälkeen huolellisesti. Huonosti toteutettu puhdistustyö tarkoittaa oireiden jatkumista. Oikein suoritettu puhdistustyö mahdollistaa oireiden poistumisen – eli oikein toteutettuna homepölysiivouksella on ratkaiseva merkitys, kun tilat otetaan uudelleen käyttöön.

  • Homepölysiivous oikeanlaisin, peruusteellisin menetelmin.
  • Homepölysiivouksen konsultointi, johtaminen ja valvonta.
  • Irtaimiston evakuointi ja puhdistus.
  • Konttipuhdistus paikan päällä.
  • Purkurakenteiden puhdistus.
  • Rakennusten ylä- ja alapohjapuhdistukset.
  • Homeenhajun poistotyöt ja desinfioinnit puhdistetuille pinnoille; suosimme biohajoavia tuotteita.

Vahva pitkäaikainen kokemus käytännön kenttätyöstä eri olosuhteista on kehittänyt osaamistamme ja menetelmiämme.

Olemme Suomen homesiivousliiton jäsen ja auktorisoitu homesiivousyritys.

Suomen homesiivousliitolle on puhdistuksia tekevien yritysten ja asiakkaiden näkökulmasta ollut tilausta jo jonkin aikaa. Tämä johtuu siitä, että homesiivouksen markkina on kohtuullisen nuori ja markkinoilla on toimijoita, jotka ovat laadullisesti erittäin vaihtelevan tasoisia. Alalla on myös toimijoita, joilla ei ole riittävän tasoista ammattitaitoa, osaamista tai resursseja homesiivouksen laadukkaaseen ja ohjeiden mukaiseen suorittamiseen.

Alalla olevat kirjavat toimintatavat johtuvat suurelta osin palveluntuottajien riittämättömästä ammattitaidosta sekä palveluntuottajien minimiosaamisen takaavan lainsäädännön puuttumisesta. Osin kysymys on myös ostaja tahojen vähäisestä homesiivouksen ymmärryksestä

“Täytyy kehua toimintaanne ja työntekijöitä, todella huomioonottavaa ja osaavaa porukkaa! Jos sopii, voin suositella yritystänne. Toimin itse huoltoyrityksessä.

Annina M.”

Homepuhdistusten lähtökohtana on aina mekaaninen poisto oikeanlaisilla välineillä ja oikeanlaisilla tavoilla.

Homesaneerausta ei voi korvata kemiallisin menetelmin.

Desinfektioaineita on käytettävä harkiten. Niiden käyttö on perusteltua työsuojelullisin syin tai jos esim. asunnon homesaneerauksen viimeistelyyn, homeenhajun poistoon tarvitaan hajunpoistokäsittely. Pinttynyt homeenhaju ei lähde tuulettamalla.

Homepesu sisätiloissa

Homepölysiivous on homesaneerauksen viimeinen vaihe ennen tilojen käyttöönottoa. Homepölysiivousta edeltää rakennussiivous ja ilmanvaihdon puhdistus.

Homesiivouksen yksi ja ainoa tavoite on puhdistaa tilojen ja irtaimiston kaikki pinnat mikrobeista ja homemyrkyistä, ennenkaikkea oikeanlaisin metodein. Kyse on vaativasta työstä. Homepesu sisätiloissa edellyttää asiantuntevuutta ja suunnittelua, sillä prosessin hygienia on kaiken lähtökohta.

Tarvittaessa irtaimisto evakuoidaan työtiloihimme, jossa oikein suunniteltu hygieniaprosessi oikeilla puhdistusmetodeilla takaa parhaan lopputuloksen. Puhdistusten jälkeen on irtaimisto mahdollista siirtää varastoitavaksi.

Homepesu sisätiloissa on työläs toimenpide, joka vaatii kalustoa, varusteita ja työvoimaa. Siksi homepesu sisätiloissa ei ole ikinä edullista verrattuna vaikkapa kotisiivoukseen. Valitettavasti markkinoilla esiintyy toimijoita, jotka tekevät “homepölysiivouksen” epäilyttävän edullisesti ja edullisuus tarkoittaa oikotietä. Sen pitäsi myös olla herätys tilaajapuolella.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ota meihin yhteyttä

Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!